Veel gestelde vragen

Aanmelden

Kan iedereen zich aanmelden?

Ja, als je een blog of website hebt en bereid bent om betaalde blogs te schrijven en / of plaatsen kun je je aanmelden.

Moet mijn website aan bepaalde eisen voldoen voor aanmelding?

Ja, wij hebben enkele eisen bij de aanmelding:

  • Je bent eigenaar van een website of blog waar je trots op bent
  • Je website gaat niet over gokken, wapens, discriminatie of porno
  • Je hebt geen bezwaar om een betaalde blog of review te plaatsen of te schrijven

Kan mijn aanmelding afgewezen worden?

Ja, als je niet aan de basiseisen voldoet zullen we je aanmelding afwijzen.

Uitnodiging campagnes

Wanneer kan ik aan een campagne meedoen?

Raiker zoekt bij elke campagnes blogs of websites die passen in het profiel van de campagne. Wij benaderen jou als we denken dat jij een geschikte blog of website hebt.

Hoe snel krijg ik een uitnodiging voor een campagne?

Je kunt heel snel uitgenodigd worden voor een campagne, bijvoorbeeld als je website goed past binnen een lopende campagne. Maar het kan ook een tijd duren als er geen geschikte campagnes zijn.

Wat staat er in de uitnodiging?

In de uitnodiging staat onder andere:

  • Of we een blog, gastblog, artikel of een review van een product of dienst willen
  • Wat het onderwerp en de aard van de tekst kan zijn
  • Welke tekst en link erin zou kunnen of moeten komen

Wat staat er niet in de uitnodiging?

De adverteerder wordt niet genoemd in de eerste uitnodiging. Als je de uitnodiging accepteert krijg je de laatste details voor de opdracht.

Mag ik een opdracht weigeren?

Natuurlijk. Je bent zelf eigenaar van je website dus je kunt elke opdracht weigeren. Maar je krijgt dan ook geen vergoeding.

Publiceren

Kan ik alles schrijven?

Ja, in principe ben je vrij om een eigen verhaal te schrijven zolang het aan de voorwaarden van de opdracht voldoet. We testen de tekst wel met Copyscape en accepteren geen gekopieerde teksten.

Hoe lang moet mijn tekst zijn?

Als er in de opdracht geen speciale voorwaarden zijn gegeven gaan we uit van een tekst van minimaal 250 woorden. Langer mag altijd.

Kan mijn tekst afgewezen worden?

Ja, als je niet aan de voorwaarden van de opdracht voldoet zullen we je tekst afwijzen. We zullen wel in overleg gaan om gezamenlijk te kijken of we tot een voor alle partijen (jij, Raiker, de adverteerder) acceptabele tekst kunnen komen.

Moet ik laten weten dat een blog wordt gesponsord?

De Reclamecode schrijft voor dat op een gesponsorde blog duidelijk melding wordt gemaakt dat er een vergoeding in geld of natura is ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld door in de blog hiervan melding te maken. Bijvoorbeeld Deze blog kwam tot stand in samenwerking met bedrijf XYZ. Er zijn bloggers die dit doen, in de praktijk wordt het ook vaak niet gedaan.

Het al dan niet vermelden van de bovengenoemde vermelding van samenwerking kan van invloed zijn op de opdrachtverlening of de hoogte van de vergoeding voor een blog.

Moeten links geplaatst worden met een Nofollow attribuut?

Google schrijft een no follow attribuut voor bij gesponsorde links. Het no follow attribuut is een indicatie voor Google dat een link niet via organische groei tot stand is gekomen en dat de linkkracht van de link niet doorgegeven moeten worden aan de gelinkte website. In de praktijk blijken veel grote en gerenommeerde websites deze regel niet na te volgen. Als eigenaar van een website ligt de keuze voor het gebruiken van een no follow attribuut bij jou. Wij respecteren deze keuze.

Het gebruiken van een no follow attribuut kan gevolgen hebben voor de opdrachtverlening of de vergoeding voor een blog.

Vergoeding voor de blog

Wat is de vergoeding voor een blog?

De vergoeding voor een blog varieert tussen de € 25,- tot € 125,- (in enkele gevallen meer) per publicatie. De vergoeding wordt bepaald door de adverteerder.

Uitbetaling

Ik heb geen bedrijf. Hoe krijg ik betaald?

Je kunt als privé-persoon betaald worden. Na goedkeuring van de blog zetten wij het proces van betaling in gang. Stuur ons een factuur met de volgende gegevens:

Naam
Adres
Woonplaats

Bankrekeningnummer (IBAN)

Publicatie van een blog op de website (naam van je website)

Kosten: € xx,-

Gelieve het bovengenoemde bedrag binnen 14 dagen over te maken op het bovenstaande bankrekeningnummer.

Ik heb een bedrijf. Kan ik een factuur sturen?

Ja, als een opdracht is afgerond kunt u ons een factuur sturen voor het afgesproken bedrag.

Wat is het factuuradres?

Webdelta h.o.d.n.v. Raiker
Ampèrestraat 3A
1817DE  Alkmaar

Wij ontvangen je factuur graag digitaal als PDF of Word document op info@raiker.nl onder vermelding van Factuur

Wanneer wordt ik uitbetaald?

We betalen zo snel mogelijk, in principe binnen veertien dagen.

Ik wil geen contante betaling

Als u niet contant betaald wilt worden kunt u in bepaalde gevallen een voucher of een product ontvangen van één van de deelnemende bedrijven.

Staat je vraag er niet bij?

Stuur je vraag dan op naar info@raiker.nl. We zullen je zo snel mogeljik proberen te antwoorden.