Veel gestelde vragen

Aanmelden

Ja, als je een blog of website hebt en bereid bent om betaalde blogs te schrijven en / of plaatsen kun je je aanmelden.

Ja, wij hebben enkele eisen bij de aanmelding:

  • Je bent eigenaar van een website of blog waar je trots op bent
  • Je website gaat niet over gokken, wapens, discriminatie of porno
  • Je hebt geen bezwaar om een betaalde blog of review te plaatsen of te schrijven

Ja, als je niet aan de basiseisen voldoet zullen we je aanmelding afwijzen.

Uitnodiging campagnes

Raiker zoekt bij elke campagnes blogs of websites die passen in het profiel van de campagne. Wij benaderen jou als we denken dat jij een geschikte blog of website hebt.

Je kunt heel snel uitgenodigd worden voor een campagne, bijvoorbeeld als je website goed past binnen een lopende campagne. Maar het kan ook een tijd duren als er geen geschikte campagnes zijn.

In de uitnodiging staat onder andere:

  • Of we een blog, gastblog, artikel of een review van een product of dienst willen
  • Wat het onderwerp en de aard van de tekst kan zijn
  • Welke tekst en link erin zou kunnen of moeten komen

De adverteerder wordt niet genoemd in de eerste uitnodiging. Als je de uitnodiging accepteert krijg je de laatste details voor de opdracht.

Natuurlijk. Je bent zelf eigenaar van je website dus je kunt elke opdracht weigeren. Maar je krijgt dan ook geen vergoeding.

Publiceren

Ja, in principe ben je vrij om een eigen verhaal te schrijven zolang het aan de voorwaarden van de opdracht voldoet. We testen de tekst wel met Copyscape en accepteren geen gekopieerde teksten.

Als er in de opdracht geen speciale voorwaarden zijn gegeven gaan we uit van een tekst van minimaal 250 woorden. Langer mag altijd.

Ja, als je niet aan de voorwaarden van de opdracht voldoet zullen we je tekst afwijzen. We zullen wel in overleg gaan om gezamenlijk te kijken of we tot een voor alle partijen (jij, Raiker, de adverteerder) acceptabele tekst kunnen komen.

De Reclamecode schrijft voor dat op een gesponsorde blog duidelijk melding wordt gemaakt dat er een vergoeding in geld of natura is ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld door in de blog hiervan melding te maken. Bijvoorbeeld Deze blog kwam tot stand in samenwerking met bedrijf XYZ. Er zijn bloggers die dit doen, in de praktijk wordt het ook vaak niet gedaan.

Het al dan niet vermelden van de bovengenoemde vermelding van samenwerking kan van invloed zijn op de opdrachtverlening of de hoogte van de vergoeding voor een blog.

Google schrijft een no follow attribuut voor bij gesponsorde links. Het no follow attribuut is een indicatie voor Google dat een link niet via organische groei tot stand is gekomen en dat de linkkracht van de link niet doorgegeven moeten worden aan de gelinkte website. In de praktijk blijken veel grote en gerenommeerde websites deze regel niet na te volgen. Als eigenaar van een website ligt de keuze voor het gebruiken van een no follow attribuut bij jou. Wij respecteren deze keuze.

Het gebruiken van een no follow attribuut kan gevolgen hebben voor de opdrachtverlening of de vergoeding voor een blog.

Vergoeding voor de blog

De vergoeding voor een blog varieert tussen de € 25,- tot € 125,- (in enkele gevallen meer) per publicatie. De vergoeding wordt bepaald door de adverteerder.

Uitbetaling

Je kunt als privé-persoon betaald worden. Na goedkeuring van de blog zetten wij het proces van betaling in gang. Stuur ons een factuur met de volgende gegevens:

Naam
Adres
Woonplaats

Bankrekeningnummer (IBAN)

Publicatie van een blog op de website (naam van je website)

Kosten: € xx,-

Gelieve het bovengenoemde bedrag binnen 14 dagen over te maken op het bovenstaande bankrekeningnummer.

Ja, als een opdracht is afgerond kunt u ons een factuur sturen voor het afgesproken bedrag.

Webdelta h.o.d.n.v. Raiker
Ampèrestraat 3A
1817DE  Alkmaar

Wij ontvangen je factuur graag digitaal als PDF of Word document op info@raiker.nl onder vermelding van Factuur

We betalen zo snel mogelijk, in principe binnen veertien dagen.

Als u niet contant betaald wilt worden kunt u in bepaalde gevallen een voucher of een product ontvangen van één van de deelnemende bedrijven.

Staat je vraag er niet bij?

Stuur je vraag dan op naar info@raiker.nl. We zullen je zo snel mogeljik proberen te antwoorden.